Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|недеља, септембар 20, 2020
Nalazite se na Home » ENERGETIKA » Ubrzane aktivnosti za gradnju „Hidroelektrane Janjići“

Ubrzane aktivnosti za gradnju „Hidroelektrane Janjići“ 

ZENICA, Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je Javni poziv stanovništvu, svim zainteresovanim subjektima i nevladinim organizacijama da uzmu učešće u javnoj raspravi o ocjeni „Studije o procjeni utjecaja na okoliš“ u postupku izdavanja okolinske dozvole za gradnju „Hidroelektrane Janjići“ na rijeci Bosni kod Zenice.

Time je ideja o konkretnom pokretanju aktivnosti na iskorištavanju hidroenergetskog potencijala rijeke Bosne napokon dobila svoj zamah i, nakon završetka planskih aktivnosti na izgradnji Hidroelektrane Vranduk, može se nadati i novom proizvodnom objektu ekološki čiste energije iz obnovljivih izvora.

Sliv rijeke Bosne u većem dijelu ima mogućnosti za gradnju nekoliko hidroelektrana i one bi u najvećem dijelu koristile hidroenergetski potencijal voda koje u najvećem dijelu svog toka predstavljaju takozvanu „industrijsku rijeku“ zbog višegodišnje eksploatacije od tzv. „prljave industrije“.

Istovremeno s gradnjom hidrocentrala na rijeci Bosni bit će uspostavljen dobar sistem kojim će se moći efikasno kontrolirati vodostaji i sprječavati velike poplave i štete, kakve su bile tokom 2014.godine.

Kako ističu stručnjaci, da su tada postojale dvije planirane hidroelektrane štete na području Zenice, Žepča, Zavidovića, Maglaja, Doboja, Šamca i drugih mjesta bile bi znatno manje, jer bi se mogao kontrolirati vodostaj.

Javna rasprava o „Studiju o procjeni utjecaja na okoliš“ za izdavanje dozvola za gradnju HR Janjići zakazana je za 15.januara u protorijama osnovne škole „Enver Čolaković“ u naselju Janjići.

Tokom rasprave bit će prezentirana zakonska osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole, najavljena Studija, a zatim će se diskutovati o prezentiranim dokumentima.

Sve primjedbe i sugestije na predloženu „Studiju o procjeni utjecaja na okoliš“ za izdavanje dozvola za gradnju HR Janjići svi zainteresirani subjekti mogu odstaviti tokom ovog mjeseca u nadležno ministarstvo. energetika. ba

Dodaj Komentar