IMPRESSUM

 

Impressum/kontakt

Glavni i odgovorni urednik:

Siniša Vukelić
+387 65 515 532
[email protected]

Novinari: Marina Čigoja, Dejan Tovilović, Bojana Ninković, Andrijana Pisarević

Marketing: Irena Ritan

+ 387 65 443 633

[email protected]

Projektna menadžerica: Bojana Trninić

Administracija i finansije: Biljana Andrijević

Adresa: Grčka 14, Banja Luka 78000, Republika Srpska, BiH
Tel: +387 51 962 946