IMPRESSUM

 

Impressum/kontakt

Glavni i odgovorni urednik:

Siniša Vukelić
+387 65 515 532
urednik@energetikars.com

Novinari: Marina Čigoja, Dejan Tovilović, Bojana Ninković, Andrijana Pisarević

Marketing: Vladana Stojanović

+ 387 65 884 959

vladana.stojanovic@capital.ba

Projektna menadžerica: Bojana Trninić

Administracija i finansije: Biljana Andrijević

Adresa: Jovana Dučića 52, Banja Luka 78000, Republika Srpska, BiH
Tel: +387 51 962 946