Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|петак, новембар 15, 2019
Nalazite se na Home » termalna energija

termalna energija

Toplovod iz TE Kakanj mogao bi zagrijavati oko 40.000 domaćinstava u Sarajevu

KAKANJ, Obrađivač projektne studije izvodljivosti projekta toplovoda iz TE Kakanj je u januaru 2016. predao fazni središnji izvještaj studije koji je Elektroprivreda BiH revidirala i prihvatila, potvrđeno je iz ...Detaljnije ...