Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Ponedjeljak, 24 Januara, 2022
Nalazite se na Home » Termoenergija » Garancija za projekat centralnog grijanja u Prijedoru

Garancija za projekat centralnog grijanja u Prijedoru 

SARAJEVO, Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donio odluku o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu za Projekat centralnog grijanja Prijedor između “Toplane” i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od sedam miliona evra, uz podgaranciju Republike Srpske.

Ovaj projekt će pomoći “Toplani” i građanima Prijedora u poboljšanju energetske efikasnosti i održivosti centralnog grijanja izgradnjom nove kotlovnice na lokalno raspoloživu biomasu koja će se koristiti umjesto mazuta.

Realizacijom Projekta troškovi energenta bi bili smanjeni sa sadašnjih 5,5 miliona KM na oko 2,1 miliona KM, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2017. godine. Srna

Dodaj Komentar