Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|четвртак, мај 6, 2021
Nalazite se na Home » ENERGETIKA » Osnovni elementi koncesionog ugovora za HE „Buk Bijela“

Osnovni elementi koncesionog ugovora za HE „Buk Bijela“ 

 

Vlada Republike Srpske ranije je donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje HE „Buk Bijela“ na rijeci Drini preduzeću „Elektroprivreda Republike Srpske“ i „Hidroelektranama na Drini“ iz Višegrada.

Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, a vrijednost investicije je 382.407.793 KM.

Koncesija obuhvata pripremni period u trajanju od 12 mjeseci počev od datuma stupanja na snagu ugovora. Pripremni period obuhvata izradu projektne dokumentacije i pribavljanje svih potrebnih dozvola, a vrijednost investicije je 43.210.153 KM.

Period izgradnje iznosi 60 mjeseci i odvijaće se u određenim fazama i rokovima.

Prva faza u trajanju od 30 mjeseci, počev od isteka pripremnog perioda, obuhvata izvođenje pripremnih i glavnih građevinskih radova. Vrijednost ove investicije je 134.627.602 KM.

Druga faza u trajanju od 12 mjeseci, počev od završetka prve faze,
obuhvata izvođenje ostalih građevinskih radova, ugradnju hidromehaničke, mašinske i dijela elektropreme. Vrijednost investicije je 101.032.310KM.

Treća faza u trajanju od 18 mjeseci, počev od završetka druge faze
obuhvata ugradnju elektroopreme, završne građevinske radove i probni rad, a vrijednost ove investicije je 103.537.729 KM.

Prema koncesionom ugovoru, koncesionar ima obavezu da u roku od 30 dana prije isteka pripremnog perioda, obezbijedi garanciju za prvu fazu perioda izgradnje u iznosu od 0,3 odsto od 134.627.602 KM na period od 33 mjeseca, 15 dana prije isteka prve faze perioda izgradnje da obezbijedi garanciju za drugu fazu perioda izgradnje u iznosu od 0,3 odsto od 101.032.310 KM na period od 14 mjeseci i 15 dana prije isteka druge faze perioda izgradnje da obezbijedi garanciju za treću fazu perioda izgradnje u iznosu od 0,3 odsto od 103.537.729 KM na period od 20 mjeseci.

Visina jednokratne koncesione naknade iznosi 764.816 KM, a koncesionar je u obavezi da je uplati prije zaključenja koncesionog ugovora.

Naknada za korišćenje iznosi 3,6 odsto od godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem koncesione djelatnosti.

Članovi Konzorcijuma /Matično preduzeće i Hidroelektrane na Drini/ dužni su da u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora o koncesiji osnuju privredno društvo za obavljanje koncesione djelatnosti. Srna

 

Odgovor na Osnovni elementi koncesionog ugovora za HE „Buk Bijela“

  1. Zimonjic

    Interesantno bi bilo vidjeti sta je sve od ugovorenog uradjeno.

     

Dodaj Komentar