Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Srijeda, 1 Decembra, 2021
Nalazite se na Home » Energetika » Jeftinija struja za najsiromašnije građane Srbije

Jeftinija struja za najsiromašnije građane Srbije 

BEOGRAD, Vlada Srbije je na današnjoj sjednici donijela Uredbu kojom se propisuju kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca.

Uslov za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca je ukupan mjesečni prihod do 12.900 dinara za domaćinstvo sa jednim članom, do 18.786 dinara za domaćinstvo sa dva i tri člana, do 24. 672 dinara za domaćinstvo sa četiri i pet članova i do 30.558 dinara za domaćinstva sa šest i više članova.

Ova Uredba je donijeta s ciljem da se zaštite socijalno najugroženiji slojevi stanovništva i podstaknu reforme energetskog sektora u Srbiji.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila i Prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede. Tanjug

Dodaj Komentar