Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|среда, август 4, 2021
Nalazite se na Home » Некатегоризовано » Provesti EU regulativu u oblasti energetike

Provesti EU regulativu u oblasti energetike 

SARAJEVO, Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač naglasili su tokom razgovora da je potrebno potpuno provesti regulative EU u oblasti energetike, a posebno Treći paket direktiva EU za gas i električnu energiju.

„U tom kontekstu neophodna je koordinacija ovog Ministarstva sa entitetskim ministarstvima i drugim institucijama BiH da bi se uspostavio dijalog i mapa puta u traženju najboljih rješenja za transpoziciju evropskog energetskog zakonodavstva u zakonodavstvo BiH“, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Cilj je, kako se navodi u saopštenju, doći do harmonizovanog zakonodavstva u sektoru električne energije, gasa, obaveznih naftnih rezervi, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima koja se odnose na obaveze BiH koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici.

Konstatovano je da se protiv BiH trenutno vodi pet postupaka za rješavanje sporova zbog neispunjavanja preuzetih obaveza.

Postupci su pokrenuti kroz „otvorena pisma“ i optužuju BiH da u svoje zakonodavstvo u preuzetom vremenskom roku nije implementirala EU direktive iz oblasti prirodnog gasa, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Srna

Dodaj Komentar