Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Utorak, 7 Decembra, 2021
Nalazite se na Home » Energetika » Nema novih ugovora za otkup struje iz solarnih i vjetroelektrana

Nema novih ugovora za otkup struje iz solarnih i vjetroelektrana 

ZAGREB, Hrvatski operator tržišta električne energije ( HROTE), saopštio je danas, da će u 2015. godini i dalje nastaviti sklapati ugovore o otkupu električne energije temeljem važećeg Tarifnog sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kongeneracije, osim ugovora o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste sunčanu energiju i iz vjetroelektrana.
“HROTE do daljnjega nije u mogućnosti sklapati nove ugovore o otkupu električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste sunčanu energiju, budući da važeći Tarifni sistem niti ne predviđa povećanje već utvrđenih snaga takvih vrsta postrojenja tj. „kvota“ (5 MW – integrisane sunčane elektrane, 5 MW – neintegrisane sunčane elektrane i 2 MW – integrisane sunčane elektrane na objektima u vlasništvu u vlasništvu tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i područne samouprave)“, navodi se u saopštenju.
Ukupne vrijednosti sklopljenih ugovora o otkupu iz postrojenja koja koriste sunčanu energiju već su dostignute tokom 2014. godine, pa će HROTE sve naknadno podnesene zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu iz sunčanih elektrana odbiti. Index.hr

Odgovor na Nema novih ugovora za otkup struje iz solarnih i vjetroelektrana

Dodaj Komentar