Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|среда, фебруар 26, 2020
Nalazite se na Home » kakanj

kakanj

Kakanj u sistemu reciklaže ambalažnog otpada

  Opšina Kakanj je potpisala ugovor o poslovnoj saradnji s Društvom za postupanje s ambalažnim otpadom “Ekopak” Sarajevo kojim je dogovorena saradnja na projektu “Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada ...Detaljnije ...