Ponedjeljak 20. Maj 2024.

CAPITAL.BA

HomeHidroenergijaRaskinuto devet ugovora za male hidroelektrane

Raskinuto devet ugovora za male hidroelektrane

BANJALUKA, Vlada RS je raskinula devet koncesionih ugovora sa pet firmi koje godinama nisu ni započele izgradnju malih hidroelektrana (MHE), od kojih su neke već zaprijetile tužbama.

Tri ugovora su raskinuta sa banjalučkim preduzećem “Energokomerc” i to za MHE “Stopan” i “Jurići” na rijeci Vrbanji, te postrojenju “Bjelajci” na Crnoj rijeci. Firma “Euro hem” iz Banjaluke ostala je bez koncesija za dvije MHE na Vrbasu, i to kod poslovne zgrade preduzeća i “Mlin”.
Dva koncesiona ugovora raskinuta su i sa banjalučkom firmom “Energy MBA”, za hidroenergetske objekte “Rudina” i “Gradina” na Vrbanji, dok je po jedna koncesija oduzeta zvorničkim firmama “Draž” i “Eurografika” za MHE na rijeci Drinjači.
Svi ugovori bili su potpisani u februaru 2006. godine na zadnjoj sjednici Vlade Pere Bukejlovića, izuzev ugovora sa zvorničkom firmom “Draž”, koji je sklopljen u decembru 2008. godine.
Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva RS, potvrdio je da su, na osnovu odluka Vlade, u toku aktivnosti na jednostranom raskidu devet ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana, podsjećajući da su ranije sporazumo raskinuli 14 koncesionih ugovora.
“Razlog za raskid koncesionih ugovora proizlazi iz nepoštivanje rokova i drugih obaveza koncesionara u vezi s izgradnjom malih hidroelektrana. Koncesionarima će biti vraćene bankarske garancije i čekovi dostavljeni na ime garancija za izvođenje”, istakao je Kovačević.
Vlada RS je još u septembru 2011. zadužila Ministarstvo energetike da pristupi sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji za one koncesije za koje je utvrđeno da su ispunjeni uslovi za raskid ugovora, kao i da pristupi jednostranom raskidu ugovora koji se ne realizuju, a gdje koncesionari nisu spremni na sporazumni raskid.
Nikola Vukelić, suvlasnik firme “Energy MBA”, kaže da će tužiti Vladu RS za jednostrani raskid dva koncesiona ugovora tvrdeći da su domaće institucije isključivi krivci zbog čega nisu mogli realizovati planirane projekte.
“Mi smo sve istražne i projektne radove završili još prije pet godina, ali smo stali na vodoprivrednoj saglasnosti, jer Vlada već godinama nije sačinila studiju o slivu rijeke Vrbas. Naravno da ćemo ići na tužbu čim dobijemo odluku Vlade, jer moramo povratiti do sada uložena sredstva u pripremu projekta”, kazao je Vukelić.
U Ministarstvu energetike RS napominju da su u protekle dvije godine preduzeli cijeli niz aktivnosti u cilju uređenja oblasti koncesija iz svoje nadležnosti. Navode da je urađen softver za efikasnije praćenje rada koncesionara, te da obilaze koncesionare i kontrolišu ih na licu mjesta. Kako ukazuje, koncesionarima koji ne izvršavaju ugovorene obaveze upućuje se zahtjev za ispravljanje istih, odnosno zahtjev za uplatu koncesionih naknada, analiziraju se zaključeni koncesioni ugovori, odnosno dinamika izvršenja ugovornih obaveza, u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera.
“Kao rezultat sprovedenih aktivnosti, prošle godine je uplaćen 12,1 milion KM po osnovu koncesionih naknada, što je oko 45 odsto veći iznos uplate u odnosu na 2011. godinu”, naglasio je ministar Kovačević. Nezavisne novine

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti