Srijeda 29. Maj 2024.

CAPITAL.BA

HomeSve VijestiUtvrđen Zakon o energetskoj efikasnosti

Utvrđen Zakon o energetskoj efikasnosti

BANJALUKA, Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o energetskoj efikasnosti, kojim se efikasno korišćenje energije deklariše kao opšti interes Republike Srpske, te uređuje energetska efikasnost u finalnoj potrošnji.

Ovim zakonom se reguliše i donošenje planova za unapređivanje energetske efikasnosti i njihovo provođenje, organizacija poslova na unapređivanju energetske efikasnosti, mjere za njeno poboljšanje i njeno finansiranje, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Primjenom politike i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u finalnoj potrošnji ostvariće se održivi energetski razvoj, između ostalog, i kroz smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljenje energetskih potreba svih potrošača, smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, te podsticanje odgovornog ponašanja prema energiji.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o nusproizvodima životinjskog porijekla zbog, kako se navodi, potrebe usaglašavanja sa legislativom EU kojom se regulišu način razvrstavanja, postupanja sa nusproizvodima životinjskog porijekla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni ishrani ljudi, metode njihove prerade, higijenski uslovi, način njihovog utovara, pretovara i istovara te veterinarsko‐sanitarni uslovi za izgradnju objekata i oblik i sadržina evidencije koja se vodi u objektima za sakupljanje, preradu i zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, kojim se sistemski i ujednačeno reguliše uslovno povećanje osnovnog kapitala konverzijom potraživanja u ulog, kako je definisano Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o načinu izmirenja poreskog duga.

Zakonom se preciznije definišu apsolutni rok zastare od šest godina od dana kada je prekršaj počinjen u skladu sa Zakonom o prekršajima i rok u kojem se hartije od vrijednosti emitovane putem javne ponude uvrštavaju na berzu.

Vlada smatra da će predložene izmjene pozitivno uticati na privredne subjekte koji nisu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, tako što im se u praksi daje mogućnost da donesu odluku o uslovnom povećanju osnovnog kapitala konverzijom potraživanja u ulog, čime će se olakšati njihovo poslovanje i očuvati radna mjesta.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, kojim se povećava procenat akcija emitenta sa pravom glasa, čijim sticanjem se stvara obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje sa 25 na 30 odsto, u skladu sa promjenom kvalifikovane većine za donošenje ključnih odluka, sa tri četvrtine na dvije trećine u Zakonu o privrednim društvima.

Zakonom se predviđa i novi izuzetak od obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, u vezi sa sticanjem akcija emitenta u postupku emisije na osnovu korišćenja prava preče kupovine, a radi povećanja transparentnosti ponude za preuzimanje propisana je obaveza pribavljanja mišljenja radnika o datoj ponudi.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske, kojim se ograničava rok trajanja privremene uprave, regulišu dobrovoljne likvidacije, preciznije utvrđuje nadležnost i odgovornost privremenih i likvidacionih upravnika, kao i Agencije za bankarstvo u postupcima privremene uprave i likvidacione banke. Srna

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti