Ponedjeljak 15. August 2022.

CAPITAL.BA

HomeNafta i GasKovačević: Zakon o gasu BiH - samo zbir dva entitetska zakona

Kovačević: Zakon o gasu BiH – samo zbir dva entitetska zakona

BANJALUKA, Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević smatra da nema potrebe da se na nivou BiH donosi zakon o gasu, ali ukoliko bi se i donosio – mora se uvažiti činjenica da Republika Srpska ima regulisanu tu oblast svojim zakonskim rješenjem.

“Nismo spremni da bilo kakve nadležnosti iz oblasti gasa prenosimo na nivo BiH. Na nivou BiH zakon o gasu može biti samo zbir dva entitetska zakona o gasu, odnosno da se uvaži činjenica da Srpska ima svoj Zakon o gasu i da FBiH donese svoj, pa da je ova oblast regulisana na nivou entiteta, jer energetski sektor i oblast gasa pripadaju entitetima”, rekao je Kovačević.

On je istakao da je Sporazum Vlade Ruske Federacije i Savjeta ministara BiH o saradnji u oblasti gasa i elektroenergetike radi realizovanja gasnog projekta “Južni tok” u potpunosti usklađen sa obavezama koje je preuzela BiH pri potpisivanju Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, kao i sa Direktivama 2003/55/EC i 2009/73/EC /Evropskog parlamenta/, te da ga Vlada FBiH treba bolje analizirati, ali je Ministarstvo spremno i na dodatno usaglašavanje.

Vlada FBiH smatra da u roku od 15 dana, na inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, treba pokrenuti pregovore između predstavnika entiteta na izradi zakona o gasu BiH i Energetske strategije BiH, kojim će biti definisani zajednički interesi.

Vlada FBiH primila je k znanju informaciju federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Sporazumu Vlade Ruske Federacije i Savjeta ministara BiH o saradnji u oblasti gasa i elektroenergetike radi realizovanja gasnog projekta “Južni tok”.

Federalna Vlada smatra da Sporazum nije usklađen sa obavezama koje je preuzela BiH pri potpisivanju Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, kao ni sa Direktivama 2003/55/EC i 2009/73/EC.  Srna

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti