Nedjelja 16. Juni 2024.

CAPITAL.BA

HomeEnergetska EfikasnostRegulisano upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

Regulisano upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

BANJALUKA, Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, donijela je Uredbu o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom kojom se propisuju način postupanja i obaveze učesnika sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.
U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srni je rečeno da se odredbe ove uredbe odnose na ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja na tržište, uvezenu ambalažu i sav ambalažni otpad koji je nastao u industriji, zanatstvu, maloprodaji, uslužnim i drugim djelatnostima, u domaćinstvima ili na neki drugi način.

Provođenjem obaveza propisanih ovom uredbom uspostavljaju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora ispunjavati i sistem integralnog upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom od nastanka ambalaže, preko njenog preuzimanja i sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, ponovne prerade i upotrebe, reciklaže, do konačnog odlaganja”, navode u resornom ministarstvu.

Uredbom se utvrđuju i savremena načela, vrste i klasifikacije ambalaže i ambalažnog otpada, planiranje upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, te posebni zahtjevi za dizajniranje, proizvodnju i upotrebu ambalaže i upravljanje ambalažnim otpadom.

Uredba propisuje i izvještavanje o vrstama i količinama ambalaže i ambalažnog otpada koje je obaveza proizvođača, uvoznika, pakera, odnosno punioca i isporučioca, a uredba, s ciljem uspostovljanja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, utvrđuje Plan upravljanja ambalažnim otpadom koji je bitan preduslov za dobijanje dozvole za pravne subjekte – operatere sistema koji se bave upravljanjem abmalažnim otpadom.

Planom se utvrđuju: godišnji ciljevi u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, količina ambalažnog otpada koju je neophodno ponovo iskoristiti, količina sirovina u ambalažnom otpadu koje je neophodno reciklirati, količina pojedinih materijala u ukupnoj masi reciklažnih materijala u ambalažnom otpadu koje je neophodno reciklirati, količina otpada za koje je neophodno obezbijediti prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada i način organizacije centara za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje, način ponovnog korištenja, prerade ili odlaganja i drugo neophodno za funkcionisanje sistema.

Istovremeno, Planom bi trebalo da se uvaže potrebe i mogućnosti Republike Srpske u postupanju sa otpadnom ambalažom.

Cilj je da se prvo postupa sa onim vrstama otpadne ambalaže za koje u Republici Srpskoj postoje prerađivački kapaciteti i koji će dati najveće efekte za privredu Republike Srpske.

Budući sistem upravljanja ambalažnim otpadom zasniva se na postojećoj komunalnoj infrastrukturi i njenom daljem jačanju i razvoju, na način da privredni subjekti preko operatera sistema – organizacija koje ispunjavaju uslove za dobijanje dozvole za upravljanje ovom vrstom otpada snose troškove upravljanja ambalažnim otpadom.

S tim u vezi, operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom mora na odgovarajući način obavijestiti javnost i krajnje korisnike o svrsi i ciljevima sakupljanja ambalažnog otpada, o pravilnom upravljanju, o mogućnostima otpremanja takvog otpada, te o mogućnostima ponovnog korištenja i recikliranja takvog otpada. Srna

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti