Nedjelja 26. Maj 2024.

CAPITAL.BA

HomeSve VijestiImenovan privremeni NO Elektroprivrede BiH

Imenovan privremeni NO Elektroprivrede BiH

SARAJEVO, Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH , održana 29. decembra 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

Dužnosti su razriješeni – Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.

Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH donijela je i Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiHo ispred državnog kapitala.

U svojstvu vršilaca dužnosti, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 (tri) mjeseca, imenovani su Adnan Terzić, Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Kerim Balta i Sead Rešidbegović.

Na trideset i šestoj Skupštini održanoj 26. avgusta 2015. godine, ispred grupe dioničara sa preko pet odsto akcija sa pravom glasa, na mandat od četiri godine imenovan je Tarik Karić.

Predstavnici dioničara su usvojili i Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period 2016 – 2018. godina. Planom poslovanja planirana su ulaganja 2,4 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja. U trogodišnjem periodu prioritet je početak gradnje novih kapitalnih projekata – TE “Tuzla” – Blok 7, HE “Vranduk” , mHE na Neretvici i VE Podveležje.

Novi Plan predviđa investiciona ulaganja u rudnike u iznosu 434,7 miliona KM i to kroz dokapitalizaciju ovih zavisnih društava.

Programom o prestruktuiranju elektroenergetskog sektora u BiH, nastavljaju se aktivnosti na prestruktuiranju EPBiH i rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH. Prva faza u prestruktuiranju EPBiH je formiranje Operatora distributivnog sistema (ODS).

Skupština je također donijela odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2015 – 2017. godina, dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU “Zenica” kao i Odluku o odobravanju odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RU “Kreka”.

Nakon izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala održana je i sjednica Nadzornog odbora. Klix.ba

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti