Srijeda 24. April 2024.

CAPITAL.BA

HomeHidroenergija"Viaduct" arbitražom od BiH traži 106 miliona KM

“Viaduct” arbitražom od BiH traži 106 miliona KM

BANJALUKA, Slovenačka firma “Viaduct” iz Portoroža, koja je većinski vlasnik preduzeća “HES Vrbas”, koje je trebalo da gradi dvije hidroelektrane na Vrbasu, pokrenuće pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingotnu (ICSID) zahtjev za arbitražu sa BiH “tešku” oko 106 miliona KM.

Kako tvrde u zahtjevu za pokretanjem arbitraže, koji je u posjedu “Nezavisnih novina”, toliku štetu su, navodno, pretrpjeli zbog nemogućnosti realizacije izgradnje dvije hidrolektrane – Krupa i Banjaluka niska na Vrbasu.

Pripreme za podnošenje zahtjeva su, kako kažu, u toku. S tim u vezi, Pravobranilaštvo BiH uputilo je obavijest Savjetu ministara BiH o svim ovim događajima, ali i posljednju opomenu od strane firme “Viaduct”, čiji je cilj pregovaranje prije pokretanja arbitraže.

Svi ti dokumenti naći će se pred Savjetom ministara na prvoj narednoj sjednici. Tu opomenu, koja je u našem posjedu, uputila je američka advokatska kuća “Scrantom dulles internationam PLLC” iz Vašingtona, koja je jedan od zastupnika “Viaducta”.

Mlađan Mandić, zamjenik pravobranioca BiH, rekao je da se u ovom slučaju radi o tome da je Vlada RS 2004. godine sklopila koncesioni ugovor sa “Viaductom” za izgradnju hidroelektrana na Vrbasu, ali nije ispunila obaveze iz tog koncesionog ugovora nego je sa drugim preduzećem “Hidroelektrane na Vrbasu” 2013. godine zaključila ugovor o koncesiji za izgradnju hidroelektrane Bočac 2 na tom prostoru.

“Znači, to je sve ‘zakuvala’ Vlada RS, jer nije ispoštvala koncesioni ugovor, istu koncesiju je dala za dva različita preduzeća. Rokovi su prošli i ovi su prijavili BiH, jer pred međunarodnim sudom ne mogu biti prijavljivani entiteti”, rekao je Mandić i dodao da je Pravobranilaštvo dobilo opomenu pred tužbu, ali ne i tužbu.

Dodao je da je RS bila obavezna da to po ugovoru riješi mirnim putem.

“Ali taj rok od tri mjeseca je prošao i RS nije reagovala, odnosno Vlada RS i Ministarstvo energetike. BiH je samo formalno-pravno tužena, jer je nemoguće prijaviti RS kao stranu u arbitraži. Sada čekamo, ako bude podnesena tužba, onda ćemo ići prema Vladi RS da se ona očituje”, kazao je Mandić.

U zahtjevu za pokretanje arbitraže pravni zastupnici “Viaducta” navode da to čine u skladu sa Sporazumom između BiH i Slovenije o zaštiti investicija, koji je, kako kažu, BiH prekršila kao potpisnica, ali i zbog kršenja običajnog međunarodnog prava te prava kada su u pitanju investicije tužitelja.

Ukupno, njihov odštetni zahtjev iznosi 54.139.156 evra, što je više nego dvostruko uvećanje od prethodnih 46 miliona maraka.

“Na osnovu Vašeg posljednjeg pisma od 19. aprila shvatili smo da je Vaš stav da ovo pitanje ne trebate Vi rješavati i da smatrate da je RS sama odgovorna za rješavanje istog. Međutim, smatramo da Vaša unutrašnja politička pitanja sa RS nisu od značaja za obaveze koje ste preuzli po Sporazumu o zaštiti investicija između Slovenije i BiH”, stoji u opomeni koju su zastupnici “Viaducta” poslali Pravobranilaštvu BiH.

Goran Marić, advokat preduzeća “Hidroelektrane na Vrbasu”, kao umješača, rekao je da do arbitraže ne bi došlo da je usvojen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka u “HES Vrbasu”, zbog neizmirenih poreskih obaveza u iznosu od oko 40.000 maraka.

“Okružni privredni sud u Banjaluci odbio je taj prijedlog, na koji Poreska uprava RS iz neobjašnjivih razloga nije uložila žalbu, a koja bi bila prihvaćena. Tako je propuštena dobra prilika da se sve riješi u korist RS, jer otvaranjem stečaja, prema zakonu, prestaje koncesija i mogućnost arbitraže”, rekao je Marić.

Advokat Predrag Baroš, koji zastupa “Viaduct” u BiH, nije mogao da precizira kada će tačno biti podnesen zahtjev za arbitražu i istakao je da su pripreme za to u toku.

Prema njegovim riječima, radi se o složenoj i obimnoj dokumetaciji za koju će biti potrebno mnogo vremena da bude prevedena na engelski jezik. Što se tiče mogućnosti daljih pregovora sa Vladom RS da se dođe do rješenja bez arbitraže, Baroš je rekao da su oni u pat poziciji.

Milan Baštinac, pomoćnik ministra energetike RS, rekao je da su u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS upoznati i da prate situaciju vezanu za “HES Vrbas” te da će nastojati da u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH, sa kojim su stupili u kontakt, riješe spor na najbolji način za RS i BiH.

Inače, kako su “Nezavisne” objavile početkom ove godine, firmi “Viaduct” već godinama je blokiran račun u Sloveniji i nema niti jednog zaposlenog radnika. Iz dokumenata slovenačkih institucija vidljivo je da je račun te firme u Deželnoj banci Slovenije blokiran već gotovo četiri godine.

Pored toga, računi “Viaducta” u posljednjih 15 godina bili su blokirani još dva puta. Prvi put to se desilo s računom u Banci Koper 15. oktobra 2007. godine, koji je odblokiran 26. avgusta naredne godine. Isto tako, račun ove firme u Novoj ljubljanskoj banci blokiran je 16. oktobra 2007. godine, a odblokiran 10. decembra iste godine.

Treba pomenuti i da su vlasnici ove kompanije Boris Goljevšček i Vladimir Zevnik, koji su zajedno vlasnici još nekoliko kompanija u Sloveniji. Ono što je posebno zanimljivo je da firma “Viaduct”, koja je trebalo da bude nosilac projekta izgradnje dvije hidroelektrane vrijednosti od oko 165 miliona evra, na svojoj internet stranici kao reference ima samo kuće i vikendice.

Pored toga, posmatrajući njihove finansijske izvještaje za nekoliko prethodnih godina, vidljivo je da ova firma u bilansima vodi velike iznose kapitala koji se kreću oko 22 miliona evra, ali ostvaruje veoma malo prihoda, a koji su u 2014. godini iznosili nula.

Kada je u pitanju neto profit ove slovenačke kompanije, on je u prethodnih pet godina dva puta bio negativan. Tako je i poslovna 2014. godina, za koju i postoje kompletni podaci, završena s negativnim finansijskim rezultatom.

Iako se predstavila kao veliki investitor izgradnje dvije hidroelektrane na Vrbasu, firmi “HES Vrbas” Banjaluka kao koncesionaru već je nakon nekoliko mjeseci blokiran račun. To je potvrdio i dokument izdat, potpisan i ovjeren od strane Centralne banke BiH 29. septembra 2014. godine, u kojem stoji da je preduzeću “HES Vrbas” 18. jula 2005. godine blokiran račun, što je nepunih osam mjeseci od zaključivanja Ugovora o koncesiji sa Vladom RS, jer je ugovor potpisan 25. novembra 2004. godine. Nezavisne novine

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti