Nedjelja 16. Juni 2024.

CAPITAL.BA

HomeSve VijestiIzvođači na parkingu – rudnik u problemu

Izvođači na parkingu – rudnik u problemu

GACKO, Otkopavanje otkrivke u delu novog kopa gatačkog rudnika je pre mesec dana zaustavljeno, a mašine angažovanih izvođača parkirane. Dok rukovodioci RiTE Gacko optužuju Kancelariju za razmatranje žalbi BiH (KRŽ) i Zakon o javnim nabavkama, dotle upućeni krivce pronalaze u delu menadžmenta odlučnog da po svaku cenu izabere izvođača po svojoj mjeri. Ceh će, po svemu sudeći, platiti javni interes ili preciznije-javno preduzeće koje je dovedeno u poziciju da mu, uprkos moćnoj mehanizaciji, rad zavisi od angažovanja privatnih firmi.ZP RiTE Gacko je 20 jula 2017. objavio tender za nabavku radova na otkopavanju otkrivke . Za milion kubika investitor je odabranom ponuđaču trebalo da isplati 5,9 miliona maraka.

Tendersko protežiranje

Nezadovoljno uslovima tendera preduzeće “Niskogradnja Marjanović” je presavilo tabak i uputilo žalbu KRŽ-u koja je uvažena, a tenderska dokumentacija poništena. RiTE Gacku je naloženo da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 3.750 KM.

Zamerke “Niskogradnje” na tendersku dokumentaciju su se odnosile na skraćenje roka za dostavljanje ponuda, na pretjerane zahtjeve s obzirom na prirodu posla, na favorizovanje “velikih” firmi koje inače dobijaju ovakve poslove.

Od ponuđača je dokumentacijom zahtjevano pozitivno poslovanje u zadnje dve godine, ostvareni prihod u 2016. od najmanje 10 miliona maraka, realizovan najmanje jedan ugovor od 5 miliona KM, 20 stalno raspoloživih dampera sa minimalno 60 vozača.

RiTE Gacko je u svom objašnjenju naveo da se u pisanju tenderskih uslova pridržavao projektne dokumentacije kojom je definisana oprema za otkopavanje i transport otkrivke.

Kancelarija je u svojoj odluci ipak navela da nije dovoljno da se konkurencija obezbjedi određenim brojem prikupljenih ponuda, “već je potrebno ispoštovati zahtjev da ni jedan od ponuđača ne bude neopravdano onemogućen da njegova ponuda bude izabrana kao najpovojnija.”

Tender je poništen 16. avgusta, a već devet dana kasnije, 25. avgusta, RiTE po drugi put raspisuje novi sa praktično istim uslovima.

“Niskogradnja Marjanović” ponovo ulaže žalbu sa identičnim prigovorima, a KRŽ donosi odluku o poništenju tendera sa istim obrazloženjem i nalogom RiTE Gacko da još jednom plati troškove postupka.

U međuvremenu, predstavnici RiTE upozoravaju javnost na mogućnost zastoja u proizvodnji za šta krive odluke KRŽ i komplikovanu proceduru javnih nabavki. Tadašnji direktor Kozomara je tvrdio da bi “zaustavljanjem radova nastupila velika šteta za preduzeće, a krivične prijave za rukovodioce”

Omiljeni pružaoci usluga

Početkom novembra 2017. RiTE posjećuje i predsednik Milorad Dodik koji kritikuje Zakon o javnim nabavkama i KRŽ. Daje bezrezervnu podršku Upravi da direktnom pogodbom angažuje “tradicionalnog izvođača” misleći tu na preduzeće “Termograding” iz Gacka koje je ekskluzivni i omiljeni pružalac usluga gatačkom rudniku.

RiTE Gacko za obe odluke KRŽ pokreće upravni spor pred Sudom BiH, a pravdajući se hitnošću, menadžment u posao uvodi udružena preduzeća Termograding i Tereks.

Pregledom objavljenih i dodeljenih ugovora na Portalu javnih nabavki pronalazimo da je 15. januara pregovaračkim postupkom zaključen posao sa Termogradingom težak 5,9 miliona.

Iako smo na mejl RiTE Gacko poslali upit tražeći pojedinosti, odgovor još čekamo. Kao i informacije kolika je šteta nastala prolongiranjem postupka nabavke ove usluge i kako prevazići problem u zaostatku otkrivke. Ono što smo nezvanično saznali je da se postupilo prema rešenju KRŽ. Raskinut je ugovor sa izvođačima, ali i preduzeće dovedeno u pat poziciju iz koje se trenutno ne vidi izlaz. Angažman izvođača je praktično neizvodljiv što sa sobom nosi posljedice u vidu nemogućnosti eksploatacije uglja iz tzv. Povlatne zone.

U RITE krive i Sud BIH koji se još nije očitovao po dvije tužbe koje su podnijeli iako je rok najviše 30 dana da riješe predmet.

Prema šturim informacijama koje smo dobili od pres službe pomenutog suda “jedan od spisa je u fazi odlučivanja dok je u drugom okončana faza preispitivanja sudske odluke.”

I dok mehanizacija izvođača stoji zbog odluke KRŽ, dotle je impozantna mehanizacija RiTE Gacko prepolovljena. Hronična boljka – kvarovi u velikom procentu koji toliko traju da se opravdano postavlja pitanje da li je po sredi nestručnost ili svjesna namjera. Zabrinjavajuće niske procente ostvarenja planirane proizvodnje rukovodstvo opravdava apstinencijom izvođača i tvrdi da je ona sopstvenom mehanizacijom ispunjena sa 90% . Loše vremenske prilike su, sa druge strane, razlog izuzetno loše proizvodnje iz novembra i decembra u kom je, recimo,  ostvaren tek 21% plana, obrazlažu.

“Prema podacima sa Portala javnih nabavki BiH RiTE Gacko je od početka godine sa Termogradingom sklopilo 10 ugovora ukupne vrednosti preko 6 miliona maraka uglavnom pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obaveštenja. Poslovi odnose na pružanje usluga održavanja i rukovanja proizvodnim sistemima u rudniku. Najveću vrednost ima ugovor o otkopavanju, transport, odlaganju i planiranju otkrivke zaključen 15. januara 2018.”

Razgovor sa radnicima i stručnjacima u RiTE koji su van aktuelnih upravljačkih struktura baca nešto drugačije svjetlo na postojeće stanje. Situaciju u RiTE ocjenjuju kao tešku – radnici su veoma nezadovoljni, a oprema u kolapsu. Proizvodnja je ispod svakog nivoa za mehanizaciju kojom preduzeće raspolaže. Čak i skroman ovogodišnji proizvodni plan koji su rukovodioci zacrtali od 5,7 miliona kubika jalovine, sada izgleda kao teško dostižan.

Realno bi bilo očekivati da proizvodnja bude bar za 3,5 miliona kubika veća imajući na umu postojeću mehanizaciju, što je uz cijenu kubika od oko 8 KM gubitak od oko 30 miliona. Direkt-portal

*Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)*

 

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti