Petak 21. Juni 2024.

CAPITAL.BA

HomeEnergetska EfikasnostEU traži smanjenje ambalažnog otpada

EU traži smanjenje ambalažnog otpada

BRISEL – Da bi se zaustavio rast ambalažnog otpada, Evropska komisija krajem prošle godine predložila je reviziju zakonodavstva EU o ovim pitanjima.

Predložena revizija ima tri cilja.

Sprečavanje stvaranja ambalažnog otpada je prvi i on podrazumijeva ograničenje nepotrebnog pakovanja i promovisanje ambalaže za višekratnu upotrebu i dopunjavanje.

Drugo, trebalo bi da se podstakne da sva ambalaža na tržištu EU može da se reciklira na ekonomski održiv način do 2030. godine.

Na kraju, potrebno je smanjiti potrebe za primarnim prirodnim resursima a povećati upotrebu reciklirane plastike u amabalaži.

Ovakvim pristupom cilj je da se do 2040. ambalažni otpad smanji za 15 odsto, u državama članicama po glavi stanovnika, u odnosu na 2018. godinu.

To bi dovelo do ukupnog smanjenja otpada u EU od oko 37 odsto u poređenju sa scenariom bez promjene zakonodavstva, navodi se na sajtu Evropske komisije.

Kroz reviziju zakonodavstva, komisija pruža informacije potrošačima i industriji o plastici na biobazi, kompostabilnoj i biorazgradivoj, davajući primere u kojim situacijama je takva plastika zaista ekološki značajna, te kako bi trebalo da bude dizajnirana, odložena i reciklirana.

Kompanije će biti u obavezi da dio njihovih proizvoda bude u ambalaži koja može ponovo da se koristi ili puni.

Takođe, biće zabranjeni određeni oblici pakovanja, na primjer, ambalaža za jednokratnu upotrebu za voće i povrće, ali i minijaturna pakovanja za šampone i druge male ambalaže u hotelima.

Ovo su samo neke od mjera za smanjenje ambalažnog otpada, a neke se odnose i na to da do 2030. godine sva ambalaža može da se reciklira u potpunosti.

Govoreći o reciklaži, postojaće obavezne stope recikliranog sadržaja koji proizvođači moraju da uključe u novu plastičnu ambalažu.

Kako bi bilo olakšano razvrstavanje i dalje upravljanje otpadom, na svakoj ambalaži nalaziće se etikete koje će pružati informaciju o tome od čega je ambalaža napravljena i u koju reciklažnu kantu treba da se odloži, na kojima će takođe biti etikete.

Podaci pokazuju svaki stanovnik Evrope godišnje generiše oko 180 kilograma ambalažnog otpada.

Čak 40 odsto plastike i 50 odsto papira koji se koriste u EU namijenjeni su za proizvodnju ambalaže i pakovanja.

Ambalažni otpad povećao se za više od 20 odsto u posljednjih 10 godina u EU, a predviđa se da će do 2030. porasti za još 19 odsto ukoliko se ne budu preduzele mjere.

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti