Srijeda 17. Juli 2024.

CAPITAL.BA

HomeEnergetska EfikasnostElektroprivreda RS će dronovima nadgledati dalekovode

Elektroprivreda RS će dronovima nadgledati dalekovode

TREBINJE – Elektroprivreda Republike Srpske odnosno matično sjedište u Trebinju je raspisalo javni poziv za nabavku usluge izrade studije i isporuka drona za nadzor i otkrivanje kvarova na dalekovodima.

Procijenjena vrijednost nabavke je 180.000 KM bez PDV-a, a rok za izvršenje posla je šest mjeseci, prenosi eKapija.

Ugovorni organ će u postupku javne nabavke provesti e-aukciju na portalu javnih nabavki ističe se u dokumentaciji.

U projektnom zadatku se navodi da je distributivna mreža na području elektrodistributivnog preduzeća ZP Elektrokrajina a.d. Banjaluka veoma velike dužine (22.475,57 km), prolazi kroz brdsko planinska područja sa izrazito bujnom vegetacijom, velikim dijelom kroz šumska područja, a u nekim dijelovima kroz kanjone i teško pristupačne terene. Od toga je 5.168 km srednjenaponska mreža naponskih nivoa od 6 kV do 110 kV.

Održavanje mrežesrednjenaponskih dalekovoda je dosta otežano, obzirom na pomenute terene preko kojih dalekovodi prolaze. To se naročito odnosi na traženje kvarova pri lošim vremenskim uslovima. Distributivno preduzeće ulaže maksimalne napore da bi snabdijevanje krajnjih potrošača električnom energijom bilo što urednije, a da isporučena energija bude po kvalitetu u granicama propisanih zakonom. Očigledno je da postoji potreba za automatizacijom barem dijela poslova i obaveza oko nadzora stanja srednjenaponske mreže u normalnom pogonu kao i traženje mjesta kvara prilikom ispada dalekovoda iz pogona.

Iz tog razloga se opredijelilo da se izvrši nabavka usluge izrade studije i isporuke drona za nadzor dalekovoda i otkrivanje kvarova na istim sa analizom na teritoriji ovog preduzeća, a potom da isti mogu znanje prenijeti na ostala 4 operatora distributivnog sistema.

Dodaje se i da su gubici prilikom ispada iz rada dalekovoda su veoma veliki, prekidi mogu trajati veoma dug vremenski period dok ekipe montera ne otkriju mjesta kvara na dalekovodima. Često su ta mjesta kvara na teško pristupačnom terenu koje monteri prilikom traganja najčešće zaobiđu, a obično se kvarovi dešavaju po najlošijem vremenu, tako da trajanje otkrivanja mjesta kvara se značajno produžuje.

Trenutno su gubici električne energije na nadzemnim vodovima u Elektrokrajini oko 12%, što je značajno u odnosu na ukupnu dužinu svih vrsta nadzemnih vodova od cca 22.500 kilometara. Poseban problem čini sve veći nedostatak kvalifikovane radne snage, koja je sposobna da kvalitetno stigne održavati sve veće i zahtjevnije sisteme.

Studijom je potrebno obraditi nabrojane teme, te predvidjeti adekvatan sistem nadzora dalekovoda i detekcije kvarova nadzemnih vodova pomoću drona. Takođe je potrebno predvidjeti i sve neophodne korake, koje korisnik treba da preduzme ka ovlaštenim institucijama u BiH (BH ANSA, BHDCA, obuka zaposlenih), kako bi nabavka i upotreba cjelokupnog sistema detekcije dronom imala i formalno pravne okvire, pojašnjeno je u dokumentaciji.

Navodi se i da dronovi imaju potencijal da značajno promijene način na koji se provjeravaju dalekovodi i stubovi. Prema nekim istraživanjima korištenje drona može značajno smanjiti troškove, npr. za inspekciju jednog visokog stuba smanjenje troškova pregleda i revizije iznosi preko 20 puta, dok se prilikom pregleda dronom dobijaju daleko tačniji podaci.

Ponude se primaju do 30. marta.eKapija

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti