Nedjelja 14. Juli 2024.

CAPITAL.BA

HomePozicija2Pala i zadnja prepreka za postavljanje solarnih panela na kućama

Pala i zadnja prepreka za postavljanje solarnih panela na kućama

BANJALUKA – Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (REERS) usvojila je Pravilnik o kupcima – proizvođačima, što je bila posljednja prepreka građanima i privrednicima da na svoje objekte postave solarne panele te proizvode i troše struju iz vlastite proizvodnje.

Odluka je usvojena na jučerašnjoj sjednici, godinu i po dana od usvajanja Zakona o obnovljivim izvorima energije kojim je propisano njegovo donošenje.

Preostaje da se odluka objavi u Službenom glasniku Republike Srpske i da stupi na snagu“, poručili su kratko u RERS-u.

Pravilnikom je regulisano ko i kako može postati kupac – proizvođač, koja su njegova prava i obaveze, kako će se vršiti obračun i prikupljanje podataka kao i druga pitanja vezana za ovu oblast.

U nacrtu ovog dokumenta se navodi da se solarna elektrana može graditi i priključiti na mrežu nakon što se pribavi sertifikat za postrojenje.

Prije izgradnje potrebno je pribaviti elektroenergetsku saglasnost od nadležnog operatera, a graditi je može firma sa licencom koju izdaje resorno ministarstvo.

Elektrana se priključuje na unutrašnje instalacije objekta sa posebnim mjernim mjestima, a te poslove vrši operator distributivnog sistema na zahtjev kupca.

Kupac ima pravo da proizvodi električnu energiju, da je skladišti, a eventualni višak isporuči u elektro mrežu, a primjenjivaće se šema neto mjerenja.

Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac – proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika se prenosi u korist kupca – proizvođača u naredni obračunski period u vidu energetskog kredita. Energetski kredit se koristi kada je količina električne energije preuzete sa mreže veća od energije koju kupac preda u mrežu“, navodi se u pravilniku.

U suprotnom, odnosno ako je kupac – proizvođač potrošio više struje, nego što je proizveo, plaća razliku u cijeni.

Inače, prvenstveni cilj proizvodnje struje iz solarnih panela je potrošnja za ličnu upotrebu, a ta ideja je zaštićena ograničenjima u vidu snage elektrane.

Elektrana se dimenzioniše na način da odgovara potrošnji krajnjeg kupca, odnosno da ukupna proizvedena energija na godišnjem nivou bude na nivou njegove potrošnje“, stoji u pravilniku.

U njemu su definisane i obaveze Operatora distributivnog sistema. Tako je on dužan da na zahtjev kupca izda elektroenergetsku saglasnost i da 15 dana od izgradnje elektrane opremi mjerno mjesto i izda deklaraciju o priključku.

Operator će vršiti i mjerenje predate i preuzete električne energije te dostavljati podatke o proizvodnji i potrošnji.

Na građanima i privrednicima sada ostaje da pronađu licenciranu firmu koja bi im postavila solarne panele, a takvih u BiH ima nekoliko.

Napominjemo i da je Elektroprivreda Republike Srpske prije nešto više od godinu dana objavila „Program energetske održivosti domaćinstava“ gdje je građanima ponudila da po povoljnim uslovima izgrade solarne elektrane, ali je taj projekat za sada u fazi mirovanja.

Obećano je da će 50.000 domaćinstava u Srpskoj dobiti priliku da postavi panele i da za nekoliko hiljada evra postanu energetski nezavisni, a svoje troškove za struju svedu na minimum te da  usput rasterete elektro mrežu.

Međutim, traženi uslovi su očigledno bili preteški za većinu građana pa ih se prijavilo nešto ispod 5.000.

Jedan od potencijalnih problema koji je ostao neriješen je i obračun i plaćanje poreza, odnosno PDV-a. ERS je tražio hitnu izmjenu zakona na nivou BiH jer bi prema postojećem, kako oni tvrde, cijela ideja bila neisplativa.

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti