Utorak 28. Maj 2024.

CAPITAL.BA

HomePozicija2NE Krško ponovo proizvodi električnu energiju

NE Krško ponovo proizvodi električnu energiju

KRŠKO – Nakon nezavisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije Uprave Republike Slovenije za nuklearnu bezbjednost dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad NE “Krško”.

Generator Nuklearne elektrane (NE) Krško sinhronizovan je sa elektroenergetskom mrežom 18. novembra u 21.37 sati. Elektrana radi na 28 odsto snage koju će postupno povećavati u skladu sa pogonskim postupcima.

U NE Krško podsjećaju kako su 4. oktobra u 23.30 sati operateri uočili pojačano propuštanje primarnog rashladnog kruga u zaštitnoj zgradi. Zbog porasta curenja donesena je odluka o preventivnom zaustavljanju elektrane, iako je curenje iznosilo približno 20 odsto dopuštenog prema tehničkim specifikacijama u kojima su zapisana pogonska ograničenja.

U petak, 6. oktobar ujutro, reaktor je zaustavljen, a u nedjelju je utvrđeno tačno mjesto curenja na dijelu spojnog cjevovoda reaktorske posude sistema visokotlačnog sigurnosnog ubrizgavanja, koji je jedan od sistema zaštitnog hlađenja jezgre.

“Nuklearna bezbjednost nije bila ugrožena tokom događaja jer je curenje bilo u granicama koje dopušta normalan rad elektrane. Nije bilo ispuštanja radionuklida u okolinu. Svi bezbjednosni sistemi bili su dostupni. Odaziv opreme i osoblja na događaj bio je u skladu s projektnim osnovama i očekivanjima”, objavljeno je na stranicama NE Krško.

Ubrzo nakon utvrđivanja oštećenja cijevi, NE Krško je započela sa sanacijskim aktivnostima u skladu sa zakonskim propisima i osnovnim standardom za popravak i zamjenu komponenti primarnog sistema. Za pripremu i popravak angažiran je izvorni projektant i dobavljač opreme Westinghouse, uz podršku domaće industrije.

Sprovedena su nerazorna ispitivanja cjevovoda koji propušta i sličnog cjevovoda na drugom vodu. Na temelju rezultata istraživanja i sličnosti dvaju cjevovoda, NE Krško je odlučila zamijeniti segmente oba cjevovoda od priključka na reaktorskoj posudi do pripadajućeg nepovratnog ventila.

URSJV je potvrdio da je nuklearna elektrana sprovela sve potrebne i očekivane mjere i time ispunila preduslove za siguran rad.

Nakon toga, vraćen je 121 gorivni element iz bazena istrošenog goriva u reaktorsku posudu i u skladu s pogonskim postupcima nastavljeno je s pripremama za ponovno pokretanje elektrane. Nakon nezavisne kontrole aktivnosti, ovlaštene organizacije URSJV-a dale su pozitivno mišljenje za puštanje u rad. Energetika-net.com

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti