Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Srijeda, 1 Decembra, 2021
Nalazite se na Home » Zaštita Okoline » Fond za zaštitu životne sredine FBiH i UNDP nastavljaju projekte energetske efikasnosti

Fond za zaštitu životne sredine FBiH i UNDP nastavljaju projekte energetske efikasnosti 

SARAJEVO, Potpisivanjem Ugovora o sufinansiranju između Fonda za zaštitu životne sredine FBiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), najavljene su daljnje aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti u Federaciji BiH, prvenstveno u sektoru zgradarstva.

Fond za zaštitu životne sredine FBiH i UNDP tokom 2014. godine planiraju uvođenje informacijskog sistema za upravljanje energijom u javnim objektima (EMIS) u više od  400 javnih objekata (obrazovnih institucija, bolnica, zgrada opština, itd.), uključujući i zgradu Fonda za zaštitu životne sredine Federacije BiH. EMIS je web aplikacija kojom se do danas prati potrošnja energije i vode u više od 500 objekata širom BiH.

U narednim sedmicama, Fond i UNDP će u 11 javnih objekata u Federaciji BiH provesti detaljni energetski pregled, te će na osnovu rezultata i procjene mogućnosti ušteda biti sprovedene infrastrukturne mjere energetske efikasnosti u vrijednosti od 400,000 KM na najmanje dva objekta.

Tokom 2014. godine će se provesti više od 30 detaljnih energetskih pregleda i realizovati mjere povećanja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije za objekte sa najvećim ekonomskim, energetskim, okolinskim i društvenim značajem. Takođe, Fond i UNDP će nastaviti sa aktivnostima informisanja javnosti o prednostima energetske efikasnosti.

Cilj saradnje Fonda za zaštitu životne sredine FBiH i UNDP-a  jeste dugoročna i održiva izgradnja i jačanje kapaciteta ovog fonda. Fondu za zaštitu životne okoline Federacije BiH ova će saradnja omogućiti da još bolje ispunjava svoju osnovnu ulogu ulaganja u aktivnosti na ostvarenju politika i ciljeva zaštite životne sredine u Federaciji BiH i tako značajno doprinese unapređenju stanja životne sredine u Bosni i Hercegovini.

Razvojni program Ujedinjenih nacija je do danas u saradnji sa entitetskim, kantonalnim i lokalnim vlastima realizovao 38 projekata ukupne vrijednosti 3,8 miliona US dolara, koji su domaćim institucijama omogućili ukupnu godišnju uštedu od oko 700,000 US dolara.

Dodaj Komentar