Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|петак, јул 30, 2021
Nalazite se na Home » Gas » „BH-Gas“: Predloženo smanjenje cijene gasa za više od 14 odsto

„BH-Gas“: Predloženo smanjenje cijene gasa za više od 14 odsto 

SARAJEVO, Uprava Privrednog društva za proizvodnju i transport gasa „BH-Gas“ Sarajevo predložila je Nadzornom odboru Društva smanjenje cijena gasa za sve potrošače za više od 14 odsto, sa retroaktivnom primjenom od 1. januara.

U ovom preduzeću očekuju da će se ovo sniženje cijena gasa u istom procentu odnositi i na krajnje potrošače, odnosno građane Sarajeva.

Uprava „BH-Gasa“ očekuje da će Nadzorni odbor ovog privrednog društva prihvatiti prijedlog o smanjenju cijene gasa i proslijediti ga Vladi Federacije BiH na usvajanje i donošenje konačne odluke.

Uprava očekuje da će „Sarajevogas“ konačno početi da redovno izmiruje svoje obaveze prema „BH-Gasu“, što do sada nije bio slučaj.

Iz „BH-Gasa“ saopšteno je da na današnji dan dug „Sarajevogasa“ iznosi više od 73 miliona KM /uključujući i fakturu za januar/ plus obračunate zakonske zatezne kamate više od 17 miliona KM.

U „BH-Gasu“ ističu da je uspostavljanje redovnog izmirivanja obaveza „Sarajevogasa“ prema „BH-Gasu“ neophodno kako bi mogao redovno da izmiruje obaveze prema „Gaspromu“ i na taj način obezbijediti uredno snabdijevanje potrošača u cijeloj BiH. Srna

Dodaj Komentar