Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Četvrtak, 20 Januara, 2022
Nalazite se na Home » Termoenergija » Stvorene pretpostavke za nesmetano funkcionisanje RiTE Ugljevik

Stvorene pretpostavke za nesmetano funkcionisanje RiTE Ugljevik 

BANJALUKA, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske saopštilo je danas da je Vlada Srpske ostvarila proceduralne pretpostavke za nesmetano funkcionisanje i razvoj Rudnika i Termoelektrane /RiTE/ “Ugljevik”, kao i za izgradnju novog termoenergetskog bloka.

“Ekspertiza Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda je nedvosmisleno, naučno i stručno pokazala da novo okonturivanje i remapiranje ležišta `Bogutovo selo`, `Ugljevik Istok` i `Ugljevik Istok 2` obezbjeđuje dovoljne količine uglja za postojeću termoelektranu, čime se istovremeno obezbjeđuju i dovoljne količine uglja za izgradnju novog termoenergetskog bloka”, pojašnjava se u saopštenju.

U projektnom zadatku Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske primarno je naznačilo da postojeća termoelektrana mora biti obezbjeđena potrebnim količinama uglja za nesmetan rad u ekonomski isplativom i efikasnom vijeku trajanja.

Na osnovu dobijenih rezultata ekspertize, te detaljne procjene ekonomske, sociološke i društvene opravdanosti dodjele koncesija na ovom lokalitetu i uz prethodne konsultacije sa nadležnim organima i institucijama, Vlada Republike Srpske je donijela rješenja o utvrđivanju javnog interesa za eksploataciju uglja na ležištima.

“Krajnje je nerazumljivo i neopravdano ponašanje dijela predstavnika Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik, posebno, ako se ima u vidu činjenica da je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva u ovoj kao i svakoj drugoj situaciji postupilo u skladu sa zakonom i u potpunosti transparentno”, dodaje se u saopštenju resornog ministarstva, povodom jutrošnjeg okupljanja dijela predstavnika Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik zbog, kako su naveli, zabrinutosti za način upravljanja mineralnim resursima Republike Srpske. Srna

Dodaj Komentar