Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Utorak, 25 Januara, 2022
Nalazite se na Home » tarifa

tarifa

DERK: Donesene odluke u postupku određivanja tarifa

SARAJEVO, Regulatorna komisija za električnu energiju BiH /DERK/ je, nakon provedene javne rasprave, donijela odluku kojom je određen potrebni godišnji prihod “Nezavisnog operatora sistema u BiH” u 2016. godini ...Detaljnije ...

Tarifa za prenos usluga ostaje na istom nivou

BANJALUKA, Regulatorna komisija za električnu energiju BiH donijela je odluku o tarifi za prenos usluga, koja ostaje na dosadašnjem nivou, zbog čega eventualno povećanje cijene električne energije za krajnje ...Detaljnije ...