Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|уторак, август 3, 2021
Nalazite se na Home » Termoenergija » Izrada studije bloka sedam Termoelektrane „Tuzla“

Izrada studije bloka sedam Termoelektrane „Tuzla“ 

SARAJEVO, Japanska Vlada odlučila je da pokrene proces izrade studije izvodljivosti za projekat izgradnje bloka sedam u Termoelektrani „Tuzla“, saopšteno je iz Ambasade Japana u BiH.

Studiju, koju je predložila kompanija „Hitači“, pripremiće Japanska agencija za međunarodnu saradnju /JICA/ da bi utvrdila mogućnost finansiranja projekta u okviru tzv. PSIF šeme.

Japanska agencija putem ove šeme nudi povoljan finansijski aranžman i kreditna sredstva za privatni sektor i pruža podršku japanskim privatnim kompanijama koje posluju u zemljama u razvoju kroz obezbjeđivanje zajmova i kapitala.

PSIF šema je usmjerena na ispunjenje milenijumskih razvojnih ciljeva i smanjenje siromaštva, razvoj infrastrukture i podsticanje ekonomskog rasta, te ublažavanje efekata globalnog zagrijavanja.

Planirano je da za izgradnju bloka sedam u Termoelektrani „Tuzla“ budu primijenjene najmodernije tehnologije da bi bili zadovoljeni striktni EU standardi u oblasti zaštite životne sredine.

Studija izvodljivosti biće izrađena u skladu sa pravilima tenderske procedure za izbor najpovoljnijeg ponuđača/projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje bloka sedam u Termoelektrani „Tuzla“ koju je raspisalo Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“.

Japanske kompanije „Hitači“ i konzorcijum koji predvodi „Tošiba korporejšn“ našle su se na listi kvalifikovanih kandidata/podnosilaca prijava na tenderu koji je trenutno u toku.

Ambasador Japana u BiH Hideo Jamazaki je, povodom pokretanja izrade studije izvodljivosti, istakao da je zaštita životne sredine jedan od stubova Japanske razvojne pomoći /ODA/ u BiH.

On se nada da će napredne tehnologije za zaštitu životne sredine, koje mogu ponuditi japanske kompanije, doprinijeti održivom razvoju BiH i budućoj integraciji zemlje u EU. Srna

Dodaj Komentar