Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|Ponedjeljak, 29 Novembra, 2021
Nalazite se na Home » Energetika » Za TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” – 350 miliona KM

Za TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” – 350 miliona KM 

BIJELJINA, Kompanija “Komsar enerdži” investiraće ove godine u Republici Srpskoj oko 350 miliona KM u dva velika projekta koje realizuje: izgradnju TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” u opštini Rudo, a ukupna investicija oba postrojenja veća je od milijardu evra!

Projekat izgradnje TE “Ugljevik 3”, instalisane snage 2X300 MW u 2014. godini, osim prve faze izgradnje samog elektroenergetskog postrojenja, obuhvata i pokretanje površinskih kopova uglja “Ugljevik istok 2” i “Delići i Peljave -Tobut”.

Tu je površinski kop krečnjaka “Baljak”, završetak pripremnih radova na deponiji uglja u sklopu termoelektrane, nostrifikacija projektne dokumentacije za TE “Ugljevik 3”, izrada elaborata protivpožarne zaštite…

Biće izrađena studija priključenja na prenosnu mrežu BiH, pribavljanje potrebnih saglasnosti, dozvola i odobrenja za građenje TE “Ugljevik 3”, izgradnju dionice regionalnog puta – zamjenska saobraćajna veza za naselja Ugljevik – Mezgraja.

Neophodno je izraditi i projektno-tehničku dokumentaciju i eksproprijaciju zemljišta za Rudnik uglja “Ugljevik istok 2”, otkup zemljišta potrebnog za izgradnju Rudnika i TE, izgradnju rudničkog kruga, komunalne infrastrukture i pristupnih sabraćajnica za rudnik uglja “Ugljevik istok 2”…

Biće obavljena i priprema terena za uređenje odlagališta jalovine, te za nabavku mehanizacije potrebne za otvaranje rudničkih kopova…

Projekat izgradnje HE “Mrsovo” u prvoj polovini 2014. godine predviđa završetak procedure potrebne za dobijanje ekološke dozvole, kažu u ovoj kompaniji.

Izrađena je konačna verzija Studije uticaja na životnu sredinu, obavljena je stručna revizija studije i javni uvid studije. U toku je izrada Dokaza uz Studiju uticaja na životnu sredinu i nakon javnog uvida Dokaza očekuje se da dobiju ekološku dozvolu.

U januaru ove godine završena je revizija Idejnog projekta Hidroelektrane i u toku je izrada Glavnog projekta.

Nakon što kineski partneri završe Glavni projekat strane ovlaštene kompanije izvršiće nostrifikacija. Ugovorena je i izrada Studije priključka Hidroelektrane na prenosnu elektroenergetsku mrežu BiH. Paralelno sa izradom tehničke dokumentacije teče i postupak eksproprijacije zemljišta koje će biti potopljeno nakon formiranja akumulacije.

Urađen je i revidiran Elaborat eksproprijacije, a u toku je priprema zahtjeva za proglašenje opšteg interesa, nakon čega se ide u otkup zemljišta.

Cilj svih aktivnosti jeste da se do sredine godine prikupi sva dokumentacija i riješe imovinsko-pravni odnosi da bi se pribavilo odobrenje za građenje hidroelektrane i počeli građevinski radovi.

U drugoj polovini godine planirana je izgradnja kampusa za smještaj radnika, gradilišnih radionica, snabdijevanje gradilišta vodom i električnom energijom, otvaranje kamenoloma. Zatim slijedi formiranje drobilišnog postrojenja i betonske baze, te izrada pristupnih puteva i mosta nizvodno od brane.

Prvi radovi na skretanju toka rijeke i iskopu temeljnih jama betonske gravitacione brane planirani su za početak 2015. godine.

Planirano je da radovi, kada je riječ o Termoelektrani 3 u Ugljeviku, počnu do druge polovine 2014. godine, a predviđeni rok za izgradnju termolektrane je 36 do 40 mjeseci od početka radova.

Ovaj projekat kompanije “Komsar enerdži” u Republici Srpskoj predstavlja najveću grinfild investiciju u energetskom sektoru na prostoru jugoistočne Evrope.

Ukupna vrijednost investicije za oba postrojenja – TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” iznosi više od milijardu evra.  Srna

3 Odgovori na Za TE “Ugljevik 3” i HE “Mrsovo” – 350 miliona KM

Dodaj Komentar