Petak 27. Januar 2023.

CAPITAL.BA

HomeNafta i GasZakon o gasu nije u pripremi i nije obaveza BiH!

Zakon o gasu nije u pripremi i nije obaveza BiH!

SARAJEVO, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH ne priprema zakon o gasu na nivou BiH, jer za takav zakon ne postoji entitetska saglasnost, a ne postoji ni obaveza iz Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice, saznaje Srna u ovom ministarstvu.

Prema istom izvoru, BiH nije dobila rok od dva mjeseca da usvoji zakon o gasnom sektoru, kako se to moglo čuti u javnosti, već je Sekretarijat Energetske zajednice krajem prošlog mjeseca zatražio odgovor na koji način će biti prevaziđeni nedostaci u vezi sa harmonizacijom entitetskih propisa u gasnom sektoru.

“U ovom slučaju nije riječ o bilo kakvim postavljenim rokovima za donošenje zakona, već o roku od dva mjeseca, u kojem institucije iz BiH treba da dostave odgovor na koji način će biti prevaziđeni uočeni nedostaci, uključujući i harmonizaciju entiteskih propisa”, pojašnjeno je Srni.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH rješava pitanja realizacije Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice u domenu internog tržišta prirodnog gasa, i u nekoliko navrata formiralo je radne grupe sa zadatkom da analiziraju stanje u sektoru i predlože rješenja koja će ići u pravcu ispunjenja međunarodnih obaveza.

Rezultat nije ostvaren, a primarni razlog je postojanje dva različita entitetska viđenja ili dva koncepta na koji način interno tržište prirodnog gasa u BiH treba biti organizovano, kažu u Ministarstvu.

Energetska zajednica uspostavljena je 2006. godine putem “Ugovora o uspostavljanju energetske zajednice”, a trenutno je čine Hrvatska /do 1. jula ove godine, kada postaje punopravni član EU/, BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija, UNMIK, Ukrajina i Moldavija, a ugovorna strana je i Evropska zajednica.

Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice zemlje potpisnice obavezale su se da će u određenim vremenskim rokovima provesti odredbe Ugovora, odnosno set evropskih direktiva u oblasti električne energije, prirodnog gasa, nafte, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, životne okoline, konkurencije i statistike.

U dosadašnjim aktivnostima institucije i kompanije u BiH u okviru svojih nadležnosti napravile su značajan iskorak u implementaciji odredaba Ugovora, ali još postoje otvorena pitanja za koja se u narednom periodu moraju naći adekvatna rješenja.

Jedno od takvih pitanja jeste pitanje implementacije evropskih direktiva, tzv. Drugi i Treći paket EU direktiva u sektoru prirodnog gasa.

Analizom zakonodavstva u ovom sektoru u BiH Sekretarijat Energetske zajednice utvrdio je određeni broj propusta u entitetskom zakonodavstvu, njihovu neusaglašenost, nedostatak pravne regulative itd.

Sekretarijat Energetske zajednice pokrenuo je protiv BiH proceduru “rješavanja spora” zbog neispunjavanja preuzetih obaveza u organizaciji internog tržišta prirodnog gasa u skladu sa relevantnim zakonodavstvom EU.

Ta procedura podrazumijeva intenzivnu komunikaciju između Sekretarijata i nadležnih ministarstava u BiH, s ciljem identifikovanja problema i utvrđivanja rokova u kojima nedostaci treba da budu otklonjeni.

Iz Ministratva ističu da ne treba zaboraviti činjenicu da se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju direktno poziva na Ugovor o uspostavljanju Energetske zajednice, tako da eventualni neuspjeh i provođenju ovog ugovora može imati negativne refleksije na dinamiku u procesu pridruživanja EU.

Najavljeno je da će nadležne institucije BiH uskoro provesti konsultacije i pripremiti odgovor na pismo Sekretarijata Energetske zajednice.

Sekretarijat Energetske zajednice saopštio je 24. januara da je BiH dobila rok da za dva mjeseca usvoji zakon o gasnom sektoru. Ovaj sekretarijat, koji okuplja zemlje EU, zemlje jugoistočne Evrope – Moldaviju i Ukrajinu, navodi da je uočio nekoliko problematičnih aspekata u entitetskim zakonima u gasnom sektoru.

Ukazano je da u Federaciji BiH ne postoji regulatorna agencija, a nijedan entitet nema odgovarajuća pravila o mrežnim tarifama, procedurama o izuzeću, otvaranju tržišta i tehničkim regulativama.

“Postojanje takvih pravila suštinsko je ne samo za saradnju u skladu sa obavezama koje je BiH preuzela kao strana prihvaćenog sporazuma, nego je važno i za pravnu i regulatornu sigurnost koje su neophodne za privlačenje potrebnih investicija u infrastrukturu, poput gasnog prstena Energetske zajednice”, naveo je Sekretarijat u saopštenju za javnost. Srna

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite Vaš komentar
Unesite Vaše ime

Povezane vijesti