Informacija je energija! | Marketing| Kontakt|петак, мај 7, 2021
Nalazite se na Home » derk

derk

DERK: Donesene odluke u postupku određivanja tarifa

SARAJEVO, Regulatorna komisija za električnu energiju BiH /DERK/ je, nakon provedene javne rasprave, donijela odluku kojom je određen potrebni godišnji prihod „Nezavisnog operatora sistema u BiH“ u 2016. godini ...Detaljnije ...

Pozdravljena odluka DERK-a o tarifi za struju

SARAJEVO, Kancelarija Ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH pozdravila je Odluku Regulatorne agencije za električnu energiju /DERK/ o tarifi za prenos električne energije, prema kojoj se prosječna prenosna mrežarina ...Detaljnije ...

Bez promjena cijene struje

TUZLA, Regulatorna komisija za električnu energiju BiH /DERK/ na sjednici u Tuzli donijela je odluku o tarifama za usluge prenosa električne energije koja neće uticati na promjenu cijena električne ...Detaljnije ...